Snedkerudd.dk

Styrk dine kompetencer med Snedkernes Uddannelser

 

Snedkerudd.dk er en selvejende institution, der fungerer som en fælles organisation af elever, skoler og virksomheder. Som navnet antyder, så er snedkerudd.dk’s fremmeste opgave at sikre stærke netværk imellem grundpillerne i træuddannelserne. Udover netværk er det også vores opgave at sikre, at branchen fremover nyder stor tilslutning bag elever, skoler og virksomheder. Dette gøres ved at forbedre snedkeruddannelsens image såvel som rekrutteringsmuligheder:

Netværk

Netværk er guld værd. I visse brancher kommer man sjældent ret langt uden et sådant, og netop derfor er snedkerudd.dk et optimalt sted at starte. Snedkerudd.dk bliver benyttet som et åbent forum mellem skoler, virksomheder og elever, og sørge til en vis grad at være kontaktformidler mellem de enkelte institutioner. Derfor kan institutionen med fordel benyttes, såfremt man er elev og kigger efter praktikpladser eller virksomhed, der leder efter elever.

Image og rekruttering

Branchen har længe været på retræte. Politikerne advokerer jævnligt for endnu flere erhvervsskolestuderende, og det er naturligvis i vores interesse at endnu flere unge vælger en snedkeruddannelse. Rent praktisk forsøger vi at øge rekrutteringen ved at være synlige i de unge menneskers sfærer – på skoler, fritidsordninger o. lign.

Derudover forsøger vi hele tiden at ændre på uddannelsen, sådan at den er tidssvarende og interessant at beskæftige sig med. Det gøres ved nyudvikling af lærermaterialer, svendeprøver o. lign. tiltag.

For virksomheder

Vi kan tilbyde virksomheder en væsentlig kompetenceudvikling, der dels handler om virksomhedens allerede ansatte medarbejdere, men som også handler om virksomhedens evne til at tage elever og praktikanter ind.

På vores hjemmeside kan du læse endnu mere om, hvad vi egentligt kan tilbyde. Her er det også muligt at finde kontaktoplysninger mm., som du kan rette henvendelse til, såfremt der måtte fremkomme spørgsmål i hele processen.

Flakkebjergefterskole.dk

Flakkebjerg Efterskole er for dig der brænder for noget

Hvis du ønsker et år med spændende projekter, fuld fart på og en masse sjove og sociale oplevelser, hvor du kan opbygge unikke venskaber for hele livet – så er Flakkebjerg Efterskole noget for dig.

Flakkebjerg Efterskole er for dig der gerne vil realisere dine drømme og projekter for senere at kunne fører det ud i livet. Du rustes til at samarbejde med andre og træffe afgørende beslutninger, der vil styrke dig senere i livet.

På Flakkebjerg Efterskole fokuseres der på samhørighed og fællesskab, med udgangspunkt i den enkeltes behov. En af idéerne med efterskolen er at skabe unikke relationer og gode samarbejdskompetencer på tværs af alle sociale, faglige og kulturelle baggrunde. I fremtiden er det væsentlig ar kunne leve og arbejde sammen, derfor arbejder Flakkebjerg efterskole konsekvent med projekter, der fører skolens beboer sammen. Igennem tværfaglige projekter udvides ens viden om andres relevante fagligheder, mens den faglige forskellighed bruges som springbræt til at sætte nye nysgerrige, tolerante og informationsrige unge videre i livet.

Flakkebjerg Efterskole samler elever fra hele landet, og er netop kendt for deres alsidighed, tolerance og samvær hvor alle er velkommen. Efterskolen ligger 10 kilometer syd for Slagelse i naturskønne omgivelser, hvor bakker og skov omgiver skolen og skaber mulighed for udendørsaktivitet. Du kan med fordel vælge en efterskole i Slagelse, hvis du bor på Sjælland og vil sikre dig mulighed for at kunne tage hjem nogle få weekender. Flakkebjerg Efterskole har med sin beliggenhed centralt på Sjælland, gjort det bekvemt for elever fra Sjælland at komme hjem.          

Kreativ udfoldelse som et must

Flakkebjerg Efterskole dyrker kreativudfoldelse på flere niveauer igennem skolens 6 projektlinjer der dækker over Art, Performance, Media, Global, Sport og Science. Alle projektlinjerne arbejder med kreative elementer. Undervisningen er sammensat så den udfordrere elever og appellerer til fordybelse og engagement. Der lægges vægt på at uddanne eleverne, så de er parate til at koncentrer sig og forbyde sig, hvilket er gavnligt ved eventuelt senere studie.

Hvis du ønsker dig eller dig barn en god oplevelse på egen hånd, men hvor trygge rammer danner grundlag for optimal indlæring og socialisering, så kunne Flakkebjerg Efterskole godt være godt være noget for dig. Er du interesseret i at vide mere om Flakkebjerg Efterskole kan du tage et kig på nedenstående titler.

Er Efterskolen i Slagelse noget for dig, skal du blot udfylde en tilmeldingsblanket, hvorefter du bliver informeret om pladssituationen på Flakkebjerg. Inden den endelig optagelse foreligger en optagelses samtale, der gennemføres for elevens bedste og kan betragtes som en forventningssamtale for begge parter.    

Faglighed i hovedsædet

De 6 projektlinjer ligger op af områderne Kultur, Naturvidenskab og Politik, hvor kultur dækker over linjerne Performance og Art. De gennemgående temaer er dans, teater, og drama, mens Art fokusere på billedknust, fotos og installationer, der alle sammen udgør en del af den kulturelle scene. Det Naturvidenskabelige område dækkes gennem sport og science, med fokus på sundhed og fysik og fordybelse i fysik og kemi.          

Det politiske område dækkes af linjen Global, hvor der arbejdes med politik, kultur og demokrati, mens Media dækker over forståelsen af verden gennem medier, journalistik og film. På den baggrund grænser Flakkebjerg efterskole op til at være en medie efterskole. Er medier noget du brænder for kan du med fordel vælge Flakke bjerg efterskole.

Kig forbi hjemmesiden og blive klogere på hvad Flakkebjerg Efterskole kan tilbyde.