psykoterapeut

Få hjælp til at komme op i gear hos en dygtig psykoterapeut

Få hjælp til at komme op i gear hos en dygtig psykoterapeut

editorial

Føler du at livets plade er gået i hak, eller er det som om du ikke rigtig kan frigøre dig fra negative tanker og selvdestruktive handlemønstre? Så bør du opsøge professionel hjælp, for eksempel i form af psykoterapi. Til dette formål skal du bruge en kompetent psykoterapeut. Og en sådan finder du hos Lihn Life Coaching.

Hvad kan Lihn Life Coaching tilbyde?

Lihn Life Coaching tilbyder coaching og psykoterapi rettet imod mennesker som ønsker at udvikle sig og samtidig gerne vil have hjælp til at håndtere diverse mentale og kognitive problematikker.

Hos Lihn Life Coaching finder du Heidi Lykke Lihn som igennem mange år har drevet den lille hyggelige psykoterapeut praksis i Vanløse. Heidi Lykke Lihn er uddannet psykoterapeut og arbejder ud fra NLP og coaching principper som har vist sig effektive når det handler om at ændre tankemønstre og styrke bevidstheden.

NLP er en forkortelse for Neuro Lingvistisk Programmering og går i al sin enkelthed ud på at ”omprogrammere” det bevidste sind gennem visualiseringer og en bevidstgørelse omkring måden hvorpå vi bruger sproget til at strukturere verden omkring os. Der er nemlig en meget tæt forbindelse imellem vore nervebaner og generelle perception af omverdenen og vores plads der og så det sprog vi bruger til at beskrive dette forhold. Med NLP er det muligt at ændre på de forældede forestillinger og opfattelser, og erstatte uhensigtsmæssige fordomme med mere formålstjenlige perspektiver.

Hos Lihn Life Coaching får du hjælp til selvhjælp i mere end én forstand. Du får støtte og omsorg gennem terapien hvilket kan bibringe dig øget ro i hverdagen, samtidig med at du får adgang til dine egne indre ressourcer og redskaber som du skal bruge for at bygge din tilværelse op på konstruktiv vis. Du kan læse mere om NLP og psykoterapi hos Lihn Life Coaching på lihncoaching.dk