kloakservice

Få tømt din sommerhus tank af en kloakmester

Få tømt din sommerhus tank af en kloakmester

editorial

De fleste tager udgangspunkt i at alle huse er tilknyttet det lokale kloaksystem. Men det kloaksystem vi har i Danmark er kun omkring 150 år gammelt og ikke alle er tilknyttet det. Det er især sommerhusområdet og tyndt befolkede områder der stadig mangler. Istedet har de ofte en tank, som der med jævne mellemrum skal tømmes af en autoriseret kloakmester. Der udføres blandet andet kloakservice i Nordsjælland mange sommerhusområder.

Det er ejerens ansvar at kloakken spiller

Uanset om dit hus eller sommerhus er en del af det lokale kloaksystem, er det dit ansvar at vedligeholde det. Velfungerende kloakker er vigtigt for vores sundhed.

Hvis du er i tvivl om der er et hul eller det er stoppet skal du kontakte en autoriseret kloakmester og få ham til at lave en TV inspektion. Du må ikke selv lave kloakarbejde.

Hvis TV inspektionen viser at der er problemer ringer kloakmesteren til dig, så i kan aftale hvornår det skal repareres og også hvad det vil koste at få lavet.

TV inspektionen kan også vise om der er rotter i kloakken. Hvis der er rotter er det din pligt at kontakte kommunen som efterfølgende sender en rottebekæmper ud, for at undersøge problemets omfang. Det er vigtigt at der handles hurtigt. 2 rotter bliver til flere hundrede på blot få måneder. Det er gratis at få en rottebekæmper ud. 

Datidens kloak

Vores nuværende kloaksystem er kun 150 år gammel og før kørte der en hestevogn rundt og samlede toiletspande og affald. Det var en god ide altid at holde sig gode venner med personen der hentede ens toiletspand, da de ellers godt kunne finde på at spilde på vejen ud.

I København blev det sendt til Amager. Det er derfra at øens meget lidt kønne øgenavn stammer fra. Lorteøen. Senere kunne området bønder hente frisk gødning til deres markeder.