kloakservice holbæk

Få undersøgt din kloak

Få undersøgt din kloak

editorial

Som hus- eller sommerhusejer, er det din pligt at sikre, at du har en velfungerende kloak på din matrikel. Det skyldes at vores almene sundhed er afhængig af vores kloakker. Rotter elsker at leve i våde fugtige kloakker og da de spreder sygdomme fra dyr til mennesker er det vigtigt at bekæmpe dem og sørge for at de ikke lever i vores kloakker.

Er du i tvivl om vigtigheden, kan du blot slå den sorte død op. 25 procent af alle mennesker døde af pest, der blev spredt af rotter i den mørke middelalder.

Er din kloak stoppet eller er den begyndt at lugte, skal du kontakte din lokale autoriseret kloakmester, som vil komme og lave en tv-inspektion af din del af kloakken. Du kan blandt andet søge på kloakservice i holbæk, hvis du bor i det område.

kloakservice holbæk

Nedgravning af septiktank

Ud over at undersøge og vedligeholde kloakker laver en kloakmester mange andre opgaver. Blandt andet at grave septiktanke ned. Ofte glemmer vi at vores kloaksystem kun er 150 år gammelt og at det ikke er alle huse, sommerhuse eller kolonihaver der er tilsluttet kloaksystemmet. 

Det betyder at de ofte har en septiktank nedgravet. Har du allerede ikke en, men ønsker at få en skal du først og fremmest søge om tilladelse hos din kommune. Efterfølgende skal der graves et kæmpe hul, og det er markant større, end hvad du umiddelbart tror.

Det kan du i princippet selv gøre, men din kloakmester skal udføre den del, der høre ind under arbejdet for en autoriseret kloakmester. Han vil efterfølgende sende diverse papir til kommunen for at sikre at din nye septiktank bliver godkendt. Er den ikke godkendt vil du ikke ved et salg få pengene retur for tanken og arbejdet. 

Når tanken er på plads vil din kloakmester komme og tømme den, når den er fuld.