smed

Har en smed brug for at være medlem af en fagforening?

Har en smed brug for at være medlem af en fagforening?

editorial

Det vil nok komme an på hvert enkelt smed, endda også selv samme sted, hvor smedene er ansat under samme tag, hvilket svar, du vil få på dette spørgsmål.

Nogle smede vil mene, at det er nødvendigt at være medlem af en fagforening uanset hvad, så man har sit på det rene, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet af mesteren på en given arbejdsplads.

Selvfølgelig vil mesteren ikke have samme opfattelse, da personen mener, han/hun behandler alle retfærdigt, men det er jo netop grunden til, at der bliver forhandlet betingelser på plads jævnligt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

Men det siger nok noget om den fællesforståelse og tryghed, vi har i Danmark, at der er så få ting ved selve arbejdsmarkedet, som Staten direkte går ind og regulerer. Her må markedet klare sig selv.

Godt nok er fagbevægelserne ikke så stærke, som man så det før i tiden, hvilket nok også giver sig udslag på området med smedjer visse steder, hvor det tidligere for bare nogle årtier siden, at menige ansatte var en del af den samme fagforening, så de kunne stå stærkt samlet.

Nu om dage er der ikke den samme forventning om, at man er en del af den samme fagforening – for at sige en fagforening overhovedet.

Det drejer sig blandt andet om, for at blive i eksemplet med en smed, at dynamikken og muligheden for at skifte arbejde i Danmark er blevet markant større, end for bare flere år siden, hvor den samme person blev i det samme erhverv.

Derfor kan en nuværende smed godt være medlem af en fagforening, der knytter sig til vedkommendes tidligere stilling.

Nogle gange ser man endda, at der i jobannoncer bliver spurgt ind til, om man er medlem af en fagforening eller ej, da dette vil determinere lønnen efter de gældende overenskomster.

Hvis du spørge en konkret virksomhed med smede angående fagforeninger (og meget andet), kan du jo høre ad her: https://www.b-bservice.dk/