dødsbø

Hvis du kommer til at træde ind i et dødsbo

Hvis du kommer til at træde ind i et dødsbo

editorial

Når man omtaler et dødsbo, så er det jo ofte fordi, at man ved, at man har at gøre med en bolig, hvor en afdød person enten forlod denne verden, eller hvor vedkommende sidst havde adresse eller ejede stedet.

Eksempelvis kan der så blive behov for dødsbo tømning i Roskilde, hvis dødsboet har til huse her.

Men man kan sådan set også godt tale om et dødsbo, hvis det ikke er blevet opdaget endnu, og her risikerer man desværre ofte, at afdøde stadig befinder sig.

Mange danskere lever faktisk mere isolerede, end man lige skulle tro, også selvom vi geografisk er et lille land, så der ikke burde afstandsmæssigt være så langt hen til den nærmeste nabo.

Men det kan være et bevidst valg om, at man gerne vil leve aflukket og være for sig selv, så man får minimale besøg overhovedet muligt og afskærer kontakt til venner og familie.
Dette kan være svært at respektere, men man kan ikke ændre på den slags sindelag, hvis det er sådan, man er.

Andre igen er så i den uheldige situation, at de oplever, at deres venner og familie er døde omkring dem, og man selv er blevet gammel og ikke kan komme ud på samme måde og bevare ens omgangskred endsige danne sig en ny.

Sådan nogle mennesker bliver ofte først opdaget, når postkassen er for fyldt, huslejen ikke har været betalt længe med videre – og den person kan jo være dig.

Det er næppe et lækkert syn at opdage sådan en person, men her er det vigtigt, at du tager dig dine forholdsregler.

For selvom der formentlig stadig er tale om en naturlig død, så skal myndighederne stadig ud at kigge på stedet for at se, om der er tale om en eventuel forbrydelse, og her kan du blive indkaldt som vidne.

Derfor skal du ikke røre ved noget, men blot tilkalde politiet hurtigst muligt og være parat på at skulle vidne om, hvad du har set.