skøde

Hvornår er et skøde legalt?

Hvornår er et skøde legalt?

editorial

Det kan sagtens tænkes, at du har hørt en masse historier om, hvornår og hvordan en forretningsaftale blev indgået på stedet under en forretningsmiddag ved bare at lave et dokument på stedet i form af for eksempel en serviet ved beværtningen, hvor man lige skrev det vigtigste ned, gav det nogle underskrifter, og så var den i vinkel.

Så kunne man altid senere lave et mere læseligt dokument på reelt papir, men i og for sig så var den første indgået aftale på det provisoriske dokument sådan set bindende, så kan man sige, at det samme gælder, hvis man skal lave et skøde på samme måde?

Måske kunne dette lade sig gøre i gamle dage, som man nu om dage også kan lave aftaler på et dokument af mere misholdelig karakter, fordi man gribes af iveren under et møde til at lave en aftale, så man ikke gider vente til senere med at lave aftalen officiel.

Dette hænger blandt andet sammen med, at en mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig, selvom den førstnævnte nok er lidt sværere at lave bevisførsel på.

Men sådan en aftale er også mere løs i sin formulering, fordi man reelt kan indgå aftaler på mange forskellige måder: der findes ikke en skabelon for den slags som sådan, så længe ens advokater kan godkende formuleringen senere og henvise til den – og så kan man som nævnt altid tilføje eller fjerne nogle punkter i en senere udformning.

I gamle dage kunne man nok lave et skøde lidt på samme måde, men et officielt skøde nu om dage kræver en del indsættelser, godkendelser og autorisationer, som os almindelige mennesker ikke bare kan lave.

Derfor er man netop nødt til at have en advokat indover til at laver den slags, og i den forbindelse kan du for eksempel benytte eboligadvokat.dk