hegn

Køb af hegn til haven

Køb af hegn til haven

editorial

Hvis du går med tanker om at at lave et nyt hegn på din grund, er der flere ting du skal være opmærksom på. Det er ikke muligt at bygge et hegn, hvor som helst på din grund. Du skal tage hensyn til skelregler og dine naboer. Nye hegn imellem naboer er en af de hyppigste årsager til nabostrid, og derfor er det vigtigt at kende reglerne, så en opslidende strid kan undgås. En nabostrid der ikke medfører noget positivt. 

Kan man ikke blive enige eller er uenige om hvordan regler og anvisninger skal tolkes, er det muligt at betale en rådgiver til at komme og komme med en afgørelse efter hegnsloven. Det er typisk taberen der vil betale for afgørelsen. 

Hvad er et hegn?

Et hegn kan være lavet af mange forskellige former for materialer. Det kan også være en hæk. F.eks. vil en hæk eller en række træer blive betragtet som et hegn. Et hegn kan også være lavet af træ, af mursten eller være et trådhegn. 

Fordelen ved et hegn lavet af træ er, at det har den ønskede højde med det samme og man ikke skal vente i flere år, før at er vokset op. Af ulemper er der en del mere vedligeholdelse ved et træhegn. 

Hvis du og din nabo har besluttet at plante et nyt hegn i skellet i mellem jeres 2 boliger deles i som udgangspunkt om udgifterne. Der er er ingen regel eller lov om hvor højt eller lavt det kan eller skal være, men som en tommelfingerregel siger man 1,8 – 2 meter højt. Det må selvfølgelig gerne være lavere, hvis man har aftalt det.

Det er et fælles arbejde mellem dig og din nabo at vedligeholde hegnet. Er hegnet levende, kan i hver især kræve at den klippes ned til den aftalte højde en gang hver om året.