Kom sikkert i mål med en headhunter

18 februar 2018 Astrid Pedersen
Kom sikkert i mål med en headhunter

Rekruttering og ansættelse af kvalificeret personale er for de fleste virksomheder en nødvendighed i ny og næ, når eksisterende personale forlader virksomheden, eller virksomheden udvider og får brug for nye medarbejdere. Processen i at ansætte medarbejdere er som regel tidkrævende og omstændelig – og det bliver absolut ikke nemmere, hvis det drejer sig om højt kvalificeret personale. Dette kunne for eksempel være direktører eller andre personer med ledelsesansvar eller økonomisk ansvar, eller det kunne være medarbejdere med særlig eksperviden eller kompetence – for eksempel udviklere eller forskere – som skal udfylde stillinger inden for højt specialiserede områder af stor kompleksitet.

Lad en headhunter hjælpe dig til at finde det rette personale

En headhunter kan hjælpe dig med at gøre den indledende udvælgelsesproces mere sikker og gnidningsfri. Hvis du selv har et arbejde, som skal passes, kan en ansættelsesproces gøre et voldsomt indhug i dine tidsmæssige ressourcer – og chancerne for, at du vælger forkert, fordi du ikke kan dedikere dig fuldt og helt til opgaven, er overhængende.

Her vil headhunteren kunne træde til, og med sin egen erfaring og ekspertise kunne tilrettelægge et rekrutteringsforløb, som ender med, at kun de bedste og mest egnede kandidater til stillingen står tilbage. Ud over denne erfaring og ekspertise vil en dygtig headhunter typisk have adgang til netværk eller databaser over de personer, som passer bedst ind i for eksempel executive stillinger inden for netop din branche.

Med sit trænede øje vil headhunteren kunne udvælge netop de kandidater, som udgør det optimale match til stillingen – og på baggrund af den profil, headhunteren har af din virksomhed, vil kun de mest egnede personligheder stå tilbage, når processen er tilendebragt.

Headhunting er en tillidssag

En dygtig og professionel headhunter vil naturligvis arbejde under 100% diskretion og tavshedspligt. Og derfor kan du have tillid til, at din headhunter holder kortene tæt til kroppen, både før, under og efter rekrutteringsforløbet.

Du kan få mere viden om headhunting på https://www.dedikation.dk/headhunting.aspx

Flere Nyheder