undersøgende matematik

Lær om undersøgende matematik og kom om muligt af med dine matematikvanskeligheder

Lær om undersøgende matematik og kom om muligt af med dine matematikvanskeligheder

editorial

Matematik kan være svært for nogle, fordi man får at vide, at der er måder, som man kan udregne et resultat på, og så er der ufattelig mange måder, som man kan gøre det forkert på – og selv den rigtige metode, men en regnefejl, kan give det forkerte resultat.

Og hvis man ikke forstår den her metode, eller man ikke kan få den til at give mening, så kan det resultere i matematikvanskeligheder.

Man kan endda ende med at lære at bruge metoden, men man forstår ikke, hvorfor den virker, eller hvordan den fungerer.

Derfor kan det måske blive en nemmere måde at forstå matematik på, hvis man begynder at undersøge og interessere sig for undersøgende matematik.

Det kan blive på den måde, man lærer mere om matematikkens muligheder og måske ender med at forstå de regnemuligheder, som man ikke tidligere forstod.

Undersøgende matematik giver dig en helhedsforståelse for matematik

I gamle dage på skoleskemaet skelnede man også mellem regning, matematik og geometri, og det kunne være, det er den måde, man skal begynde at se på det igen, for man kan godt have svært ved at regne, fordi man er talblind, eller man ikke forstår regnemetoderne, men man er meget bedre til matematik som helhed.

Hvis man så begynder at dykke ned i den verden, som der er undersøgende matematik, så vil man måske få en forståelse af, at stort set alle ting kan forstås matematisk, og det er en måde, som kan være med til at gøre, at man bedre kan afkode verden omkring en.

Når man så begynder at forstå, at der er matematik over det hele, og man kan undersøge det meste ud fra matematiske øjne, så kan man beskue noget, der giver mening for en og tage de matematiske briller over det og ikke omvendt.

Sådan kan man blive venner med matematikken.