Mårup.dk

Dette indlæg er finansieret indlæg og indeholder promoverede hjemmesidehenvisninger.

Bliv bedre til konflikt håndtering med Tom Mårup

Mårup.dk er en erfaren organisationskonsulent, der har specialiseret sig i at afhjælpe allerede opståede konflikter såvel som potentielle konflikter. Med stort vid inden for bl.a. psykologien, trækkes der på en række teorier, der alle er med til at styrke dig selv, dine samarbejder, dine business-forbindelser el. lign. Mårup.dk er godkendt af arbejdstilsynet som rådgiver inden for psykisk arbejdsmiljø.

Den moderne arbejdsplads

Den moderne arbejdsplads er drevet af højt tempo, dygtige kolleger og karriere. Alle disse ting og mere til kan for nogle være svære at overskue. Det kan dog heldigvis afhjælpes ved personlig udvikling. Mårup.dk tilbyder specialiseret behandling til netop personlig udvikling, der ikke udelukkende drejer sig om coaching, men ligeså meget om en analyse over din personlighed, så visse karaktertræk – og hvordan disse skal tæmmes – kommer frem i lyset, typisk noget, du måske ikke selv vidste eller tænkte over:

Den stressede arbejdsplads

Stress kommer naturligt i forlængelse af en moderne arbejdsplads, hvis ikke man ved, hvordan dette skal håndteres. Ved hjælp af omfattende analyser af enkeltindivider og organisationen som helhed er det muligt at se, hvordan der bør sættes ind for at opnå det optimale arbejdsmiljø. Det perfekte arbejdsmiljø tager hånd om hver enkelt, men hin enkelte er også selv ansvarlig for at blive taget hånd om.

Den konfliktfyldte arbejdsplads

Alle stiller forventninger til hinanden. Nogle gange kan uindfriede forventninger el. anden skuffelse være en konfliktudløser. Med inspiration fra Marshall Rosenbergs ikke-voldelige kommunikation, kan man lære at konfliktnedtrappe ved nogle relativt enkle sætninger. Typisk bevæger en konflikt sig kun i én retning, nemlig opad – med simple teknikker er det muligt at lære at tæmme konflikten, før den bryder ud og bliver decideret skadelig for dig og for virksomheden.

Kunne din arbejdsplads godt bruge et lille sundhedstjek, så er vores hjemmeside så absolut et kig værd. Her kan kontaktoplysninger mm. findes, og du er velkommen til at kontakte mårup.dk for et uforpligtende tilbud.