Begravelse

Professionel hjælp til begravelse og bisættelse

Professionel hjælp til begravelse og bisættelse

editorial

Dødsfald er for langt de flestes vedkommende forbundet med stor sorg og fortvivlelse hos de efterlevende. Er du pårørende til en netop bortgået person – det være sig en kær ven, en kæreste eller en ægtefælle, eller et medlem af din nære familie – kender du sikkert alt til de følelser, som kan virke utroligt overvældende på grænsen til det handlingslammende.

Som efterlevende har man mest af alt behov for at bruge tiden efter dødsfaldet på at sørge – det vil sige, reflektere over minderne, bearbejde tabet, og eventuelt søge trøst hos andre pårørende, som deler disse følelser. Men det er der desværre sjældent tid til. Det er nemlig i de første fjorten dage efter dødsfaldet, at alt det praktiske i forbindelse hermed skal falde på plads.

Få den bedste hjælp til begravelsen hos den lokale bedemand

Står du alene med de opgaver, som relaterer sig til et dødsfald, kan denne periode godt blive ekstra og særligt hård for dig. Derfor anbefales det, at du allierer dig med professionelle fagfolk, som kan tage de tungeste opgaver af dine hænder.

En advokat kan hjælpe med papir arbejdet i forbindelse med opgørelse af arv og gæld, sløjfning af diverse pensioner, forsikringer, bank konti med videre. En marskandiser giver gerne en hånd med rydning af dødsbo. Og endelig kan bedemanden, som du møder i umiddelbar forbindelse med dødsfaldet, hjælpe med rigtig mange praktiske ting, når det handler om begravelse og bisættelse.

Bedemandens opgaver begrænser sig nemlig ikke til fremskaffelse af kiste, klargøring af afdøde, og transport af ham eller hende imellem bolig, kapel og kirke. En dygtig og erfaren bedemand vil også kunne assistere med indhentning af begravelses hjælp, udfærdigelse af dødsannonce, booking af lokaler til gravøl eller reception samt mange andre praktiske opgaver.

Du kan få hjælp til begravelse i Struer hos Krabbes Bedemandsforretning – læs mere på krabbes.dk