Snedkerudd.dk

Dette indlæg er finansieret indlæg og indeholder promoverede hjemmesidehenvisninger.

Styrk dine kompetencer med Snedkernes Uddannelser

 

Snedkerudd.dk er en selvejende institution, der fungerer som en fælles organisation af elever, skoler og virksomheder. Som navnet antyder, så er snedkerudd.dk’s fremmeste opgave at sikre stærke netværk imellem grundpillerne i træuddannelserne. Udover netværk er det også vores opgave at sikre, at branchen fremover nyder stor tilslutning bag elever, skoler og virksomheder. Dette gøres ved at forbedre snedkeruddannelsens image såvel som rekrutteringsmuligheder:

Netværk

Netværk er guld værd. I visse brancher kommer man sjældent ret langt uden et sådant, og netop derfor er snedkerudd.dk et optimalt sted at starte. Snedkerudd.dk bliver benyttet som et åbent forum mellem skoler, virksomheder og elever, og sørge til en vis grad at være kontaktformidler mellem de enkelte institutioner. Derfor kan institutionen med fordel benyttes, såfremt man er elev og kigger efter praktikpladser eller virksomhed, der leder efter elever.

Image og rekruttering

Branchen har længe været på retræte. Politikerne advokerer jævnligt for endnu flere erhvervsskolestuderende, og det er naturligvis i vores interesse at endnu flere unge vælger en snedkeruddannelse. Rent praktisk forsøger vi at øge rekrutteringen ved at være synlige i de unge menneskers sfærer – på skoler, fritidsordninger o. lign.

Derudover forsøger vi hele tiden at ændre på uddannelsen, sådan at den er tidssvarende og interessant at beskæftige sig med. Det gøres ved nyudvikling af lærermaterialer, svendeprøver o. lign. tiltag.

For virksomheder

Vi kan tilbyde virksomheder en væsentlig kompetenceudvikling, der dels handler om virksomhedens allerede ansatte medarbejdere, men som også handler om virksomhedens evne til at tage elever og praktikanter ind.

På vores hjemmeside kan du læse endnu mere om, hvad vi egentligt kan tilbyde. Her er det også muligt at finde kontaktoplysninger mm., som du kan rette henvendelse til, såfremt der måtte fremkomme spørgsmål i hele processen.