Organisationsudvikling

Virksomhedens styrke skal findes blandt medarbejderne

Virksomhedens styrke skal findes blandt medarbejderne

editorial

Balance mellem en organisations forretningsmæssige krav og den enkelte medarbejders behov, er vigtigt for både virksomheden, og den enkelte medarbejder. De to kan ikke fungere uden hinanden. Kjerulf & Partnere forener forretningsmæssig forståelse med erhvervspsykologi, til at styrke samspillet mellem medarbejdere og virksomhed.

Kjerulf & Partnere beskæftiger sig især med, hvorvidt virksomheden er klædt på til, at føre deres strategi ud i livet. I den forbindelse bruges bl.a. det strategiske ledelsesværktøj Corporate X-Ray. Med dette skitserer Kjerulf & Partneres konsulenter et grafisk overblik over indflydelsesfordelingen i virksomheden. På baggrund af det traditionelle organisationsdiagram, har ledelsen allerede noteret hvem der er beslutningstagere i virksomheden og hvem der er mest indflydelsesrige.

Eksterne analyser viser, at ledelsen i mange virksomheder ikke rigtigt er klar over, hvem der har den uformelle magt i organisationen. Især i større virksomheder med mange medarbejdere, er det somme tider nemt at lede hen over hovedet på de ansatte. Med analyseværktøjet Corporate X-Ray er ideen, at finde de stærkeste ressourcer i virksomheden, også selvom disse på papiret ikke er dem, der har størst indflydelse. Analysen baseres på en spørgeskemaundersøgelse internt i virksomheden. Målet er, at visualisere bl.a. hvor talenterne i virksomheden er, hvem de 10 mest indflydelsesrige medarbejdere er, hvordan faktorerne viden, kreativitet, handlekraft og energi er fordelt og meget mere.

Analysen bliver herefter præsenteret for virksomhedens topledelse. Den vil give et billede af, hvor organisationens stærkeste medarbejdere er, og om deres potentiale bliver udnyttet. Analysen vil ligeledes kortlægge, hvordan de formelle og uformelle magthavere ser på forhold som strategi, ledelse og innovation.

Er du i tvivl om hvem de egentlige nøglepersoner i din virksomhed er, og vil du have værktøjer til og viden om, hvordan du bedst aktiverer dine medarbejdere, så har Kjerulf & Partnere en en række værktøjer inden for organisationsudvikling, der er med til at sikre at din organisation er gearet til at tackle udfordringer og nå jeres mål.