bedemand randers

Få hjælp til begravelse eller bisættelse hos din bedemand Randers

Få hjælp til begravelse eller bisættelse hos din bedemand Randers

editorial

Når en af dine nærmeste dør, vil du opleve, at de mange praktiske gøremål i forbindelse med dødsfaldet kan virke nærmest uoverstigelige. Midt i al sorgen og savnet skal du tage stilling til forhold som afvikling af dødsbo, salg af ejendom, fordeling af arv og gæld – og så selvfølgelig selve bisættelsen og alt, hvad der hører med. Det kan være rigtig svært at tage hånd om alle disse praktikaliteter på én gang, og samtidig skulle opretholde et dagligdags liv, med job og familie. Og derfor bør du få hjælp af professionelle med ekspertise inden for dødsfald og bisættelse.

Hvad kan bedemanden hjælpe mig med som pårørende til en afdød?

Mange mennesker tror fejlagtigt, at bedemandens eneste opgave er at sælge dig en kiste og putte den afdøde deri. Men bedemandens opgave strækker sig langt ud over disse to. Er et dødsfald nært forestående, kan bedemanden for eksempel inddrages langt tidligere i forløbet, og bistå med planlægning af den sidste rejse. Bedemanden kan hjælpe med kontakt til præsten og kirkekontoret i den kirke, fra hvilken afdøde ønsker at blive bisat, og med at bestille såvel gravsted som gravsten. En bedemand vil typisk have gode kontakter til lokale kroer og andre restaurationer, hvis du mangler et sted af afholde gravøl, kaffe, eller reception i forbindelse med bisættelsen.

Er den afdøde ikke medlem af Folkekirken, eller har udtrykt et ønske om en humanistisk/verdslig bisættelse – eventuelt med askespredning som alternativ til urnenedsættelse eller jordfæstelse – kan bedemanden også hjælp i den forbindelse. Og så er der alle de andre praktiske foranstaltninger i forbindelse med dødsfald og bisættelse, som for eksempel indhentning af begravelseshjælp fra kommunen, private forsikringer eller Sygeforsikringen Danmark, udformning og indrykning af dødsannonce, samt transport af urne, kørsel af blomster, og selvfølgelig fremskaffelse af kiste og ligtøj.

Find din lokale bedemand på hjemmesiden per-wraa.dk, og få den helt rigtige hjælp til bisættelse.