bogholder

Få hjælp til regnskabet - find en kompetent bogholder

Få hjælp til regnskabet - find en kompetent bogholder

editorial

Regnskabet er en centralt omdrejningspunkt for enhver type virksomhed uanset størrelse og type. Derfor er det en god idé at alliere sig med professionelle, når der skal være styr på finanserne.

Hvad skal jeg vælge – en bogholder eller en revisor?

Når du står og skal vælge imellem en bogholder eller en revisor, er det vigtigt at holde sig virksomhedens type og størrelse for øje. I langt de fleste tilfælde er der nemlig ikke tale om enten-eller – virksomheder op til en vis størrelse kan klare sig med en bogholder til at varetage de daglige opgaver relateret til virksomhedens økonomiske, regnskabs- og skatte mæssige drift.

Det kan for eksempel dreje sig om den daglige bogføring af bilag, løbende afstemning af virksomhedens regnskab, lønkørsel og udbetaling af honorarer, betaling af arbejdsmarkedsbidrag, indberetning og afregning af moms og udstedelse af fakturaer samt rykkere for udestående betalinger fra kunder.

Til disse rutineopgaver behøver du faktisk ikke en revisor – det ville være alt for dyrt at have en revisor til at forestå den type opgaver, når en dygtig bogholder sagtens kan klare dem. Der hvor revisoren kommer ind i billedet, er når virksomhedens årsregnskab skal godkendes og indsendes til Skat, og der på baggrund af regnskabet skal udarbejdes en årsrapport. Denne fungerer samtidig som dokumentation over for eksterne interessenter, som gennem årsrapporten får et indblik i virksomhedens drift og sundheds tilstand.

Du behøver faktisk ikke at have hverken en revisor eller en bogholder fast ansat, idet mange mennesker inden for disse professioner arbejder freelance. Er din virksomhed lille og med få ansatte, kan en freelance bogholder være løsningen. Bogholderen kan hjælpe dig med de administrative og økonomiske opgaver på timebasis – og revisoren, som kun kommer på banen én gang om året, vil nemt og hurtigt kunne udarbejde sin rapport, hvis bogholderen har stillet regnskabet korrekt op.

Du kan finde hjælp til bogføring og regnskab på lokalerevisorer.dk