revisor

Har jeg brug for en revisor?

Har jeg brug for en revisor?

editorial

Måske har du hørt om revisorer og bogholdere, og er i tvivl om hvorvidt du selv har brug for hjælp fra en af disse. De færreste privat personer har dog brug for en revisor, med mindre de har meget særlige forhold i deres private økonomi, som gør at det er en fordel med ekstern rådgivning.

Er du ejer af en virksomhed, vil du dog som oftest have brug for en revisor – i større eller mindre omfang. Hvis du eksempelvis er moms registreret som enkeltmands virksomhed uden planer om større omlægninger eller vækst, og kan du kun præsentere en mindre omsætning, vil du kun i begrænset udstrækning have brug for en revisor i det daglige.

Her vil du primært skulle bruge din revisor i forbindelse med påtegning af det årlige regnskab, som indberettes til skattestyrelsen og eventuelt til erhvervs styrelsen, og som danner grundlag for din indberetning til skat. Din løbende bogføring og andre regnskabsmæssige ydelser så som indberetning af moms med videre kan du med fordel lade en dygtig bogholder om at håndtere.

Virksomheds rådgivning ved professionel revisor

Hører din virksomhed der imod til i den mere omfattende ende af spektret, kan du med fordel bruge din revisors erfaring og kompetencer, når det handler om optimering af dine økonomiske og finansielle dispositioner. Din revisor kan for eksempel hjælpe dig med at afdække fordele og ulemper ved ændring i virksomhedens struktur – for eksempel i form af opkøb eller udsplitning, etablering af holding selskaber og meget mere.

En dygtig og erfaren revisor vil til hver en tid kende til de skattemæssige og finansielle regler på området, og vil på grundlag af sin viden kunne rådgive dig i forbindelse med omlægning af virksomheden, etablering af selskaber og meget mere.

Du kan læse mere, og kontakte din lokale revisor, på hjemmesiden https://www.lars-olsen.dk/