Hvad er en fremtidsfuldmagt?

28 januar 2020 Astrid Pedersen
Hvad er en fremtidsfuldmagt?

De fleste af os har nok prøvet at udstede en fuldmagt på ad hoc basis – for eksempel hvis vi ikke selv kan hente en pakke eller et anbefalet brev, og derfor skal have en ven eller en nabo til det. En fremtidsfuldmagt kan lidt af det samme, blot på en lidt større og mere alvorlig målestok.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som træder i kraft hvis du af en eller anden grund bliver sat ud af stand til at træffe dine egne beslutninger. Dette kan for eksempel ske hvis du bliver ramt af en alvorlig ulykke eller en ditto sygdom.

Under normale omstændigheder vil Staten træde til som værge, og dermed træffe beslutninger på dine vegne. Dette kan du undgå ved at oprette en fremtidsfuldmagt. I denne kan du nemlig anføre navnet på den person, som i fremtiden skal træffe beslutninger på dine vegne. Du kan for den sags skyld nævne op til flere fuldmægtige personer i din fremtidsfuldmagt, hvis du ønsker det. Per definition er en fremtidsfuldmagt således et privat og selvvalgt alternativ til et såkaldt værgemål.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt – og hvem må være fremtidsfuldmægtige?

Hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, skal du være fyldt atten år – du skal, med andre ord, være myndig. Du skal være i stand til at forstå omfanget og konsekvenserne af at oprette en fremtidsfuldmagt, hvilket vil sige, at du ikke må være under værgemål.

Du må ligeledes ikke vælge en fremtidsfuldmægtig, som på tidspunktet for fremtidsfuldmagtens ikrafttrædelse endnu ikke er fyldt atten år. Vedkommende må heller ikke være under værgemål, eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er trådt i kraft. Og så bør du naturligvis underrette dine kandidater forud for oprettelse af fuldmagten.

Du kan læse mere og fremtidsfuldmagter, og oprette din egen fremtidsfuldmagt, på dokument24.dk

Læs også artikler på nogle af vores svenske sider:

https://alltomfinanser.se/

https://dina-finanser.se/

https://familje-ekonomi.se/

https://fina-finanser.se/

https://finansbloggaren.se/

https://finansbloggarna.se/

https://finanslivet.se/

https://hemmets-ekonomi.se/

https://penga-bloggen.se/

https://svensk-ekonomi.se/

https://svenska-finanser.se/

https://vår-ekonomi.se/

Flere Nyheder