Hvad er en fremtidsfuldmagt?

De fleste af os har nok prøvet at udstede en fuldmagt på ad hoc basis – for eksempel hvis vi ikke selv kan hente en pakke eller et anbefalet brev, og derfor skal have en ven eller en nabo til det. En fremtidsfuldmagt kan lidt af det samme, blot på en lidt større og mere alvorlig målestok.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som træder i kraft hvis du af en eller anden grund bliver sat ud af stand til at træffe dine egne beslutninger. Dette kan for eksempel ske hvis du bliver ramt af en alvorlig ulykke eller en ditto sygdom.

Under normale omstændigheder vil Staten træde til som værge, og dermed træffe beslutninger på dine vegne. Dette kan du undgå ved at oprette en fremtidsfuldmagt. I denne kan du nemlig anføre navnet på den person, som i fremtiden skal træffe beslutninger på dine vegne. Du kan for den sags skyld nævne op til flere fuldmægtige personer i din fremtidsfuldmagt, hvis du ønsker det. Per definition er en fremtidsfuldmagt således et privat og selvvalgt alternativ til et såkaldt værgemål.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt – og hvem må være fremtidsfuldmægtige?

Hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, skal du være fyldt atten år – du skal, med andre ord, være myndig. Du skal være i stand til at forstå omfanget og konsekvenserne af at oprette en fremtidsfuldmagt, hvilket vil sige, at du ikke må være under værgemål.

Du må ligeledes ikke vælge en fremtidsfuldmægtig, som på tidspunktet for fremtidsfuldmagtens ikrafttrædelse endnu ikke er fyldt atten år. Vedkommende må heller ikke være under værgemål, eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er trådt i kraft. Og så bør du naturligvis underrette dine kandidater forud for oprettelse af fuldmagten.

Du kan læse mere og fremtidsfuldmagter, og oprette din egen fremtidsfuldmagt, på dokument24.dk

Bogføring og revisorarbejde hos Niels Ole Ellegaard

Når du er selvstændig erhvervsdrivende, er du i de fleste tilfælde forpligtet til at føre regnskab med firmaets indtægter og udgifter. Til dette formål er det rart at have en dygtig og faglært revisor eller revisions assistent – eller måske en bogholder – som kan forestå disse administrativt tunge opgaver.

På den måde kan du frigøre tid til at beskæftige dig med udvikling af din virksomhed, og arbejde med dine kerneområder. Du slipper for at ligge søvnløs om natten og spekulere over hvorvidt du har udfyldt din moms opgørelse korrekt – eller om din selvangivelse afspejler virkeligheden. Og du behøver ikke at bekymre dig om audit fra Skattestyrelsen – også populært kaldet torskegilder – når du har en dygtig og erfaren revisor til at varetage virksomhedens regnskaber og øvrige finansielle transaktioner.

Hvor finder jeg en dygtig revisor i København?

Det er altid en fordel at vælge en revisor eller et revisionshus, som ligger tæt på virksomhedens adresse. Når du har din revisor inden for fornuftig afstand, kan du hurtigt svinge forbi til et møde – eller indkalde vedkommende til samtale i firmaet. Har din virksomhed således fysisk adresse i København, bør du vælge en centralt beliggende revisor.

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard – din revisor i København

Du kan med fordel aflægge Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard en visit. Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard er at finde blandt de mest velrenommerede og ansete revisionshuse i København, og servicerer dags dato mere end 200 glade og tilfredse kunder, i form af virksomheder af alle størrelser og typer.

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard er især kendt for sit høje service niveau og ditto grad af professionalisme i håndteringen af virksomhedernes behov for såvel rådgivning som praktisk bogførings og regnskabs assistance. Selv om revisor Niels Ole Ellegaard ikke længere er at finde i den fast stab, lever hans ånd videre i virksomheden, og sætter sit faste præg på de dygtige og erfarne medarbejderes daglige praksis.

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard beskæftiger to revisorer, to revisor assistenter og en studerende, som hver især arbejder med opgaver af varierende tyngde. De forskellige erfarings niveauer blandt medarbejderne skaber en særlig dynamik, og gør det muligt for firmaet at servicere såvel små som store kunder, idet der differentieres på prisen i forhold til ydelsernes sværhedsgrad.

Hvad kan Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard hjælp mig med?

Når du vælger Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard som din revisor i København, får du adgang til en lang række ydelser, leveret af dygtige og kompetente fagfolk, som ved hvad de har med at gøre. Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard klarer alt fra de helt basale bogførings opgaver, som omhandler balancering af virksomhedens regnskab i det daglige og klargøring af selv samme regnskab i forbindelse med den årlige revisor påtegning.

Der ud over kan du hos Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard få kvalificeret rådgivning og vejledning når din virksomhed skal lægges om – for eksempel hvis du ønsker en anderledes virksomheds struktur, eller virksomheden skal splittes op i mindre fraktioner under et holding selskab.

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard hjælper også gerne med stiftelse af nye firmaer – for eksempel anparts selskaber, aktie selskaber, iværksætter selskaber, enkeltmands firmaer eller holding selskaber. Og så kan du altid få jurisdisk bistand i relation til skatte og moms sager, lige som Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard gerne udsteder revisor erklæringer, skulle du få behov derfor.

Selskabsstiftelse og ændring af virksomhed? Få professionel rådgivning hos Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard

Når du som virksomheds ejer eller nystartet iværksætter ønsker at åbne en virksomhed eller stifte et nyt selskab, er det en god idé at lade en autoriseret revisor forestå såvel den kvalificerede rådgivning desangående samt det papir arbejde, som knytter sig hertil.

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard kan for eksempel hjælpe med dig med at tage stilling til den selskabsform, som er optimal i forhold til den virksomhed, du ønsker at starte. Der ud over kan Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard tilbyde assistance i forbindelse med udarbejdelse af diverse dokumenter – for eksempel stiftelses dokument for firmaet, virksomhedens vedtægter og den såkaldte ejerbog som anvendes ved registrering af virksomhed hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard giver også gerne anvisninger i forbindelse med bekræftelse af selskabets kapital.

Skal virksomheden udvides, sælges, ændres eller konsolideres, hjælper Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard også gerne med de juridiske og økonomiske eller finansielle spørgsmål i denne forbindelse. De særdeles kompetente og erfarne revisorer hos Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard har stor ekspertise inden for netop disse områder, og stiller gerne deres viden til rådighed, når du har brug for kvalificeret revisor rådgivning.

Daglig bogføring samt håndtering af årsregnskab og selvangivelse hos Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard

Selv små og mellemstore virksomheder, som ikke vækster eller har ambitioner derom, skal aflægge årsregnskab og kunne dokumentere en sund økonomi i virksomheden – især over for Skattestyrelsen. Det er også vigtigt at diverse anmeldelses og betalings frister overholdes, når det handler om skat, moms, AM bidrag og andre udgifter, som relaterer sig til det at drive selvstændig virksomhed. Ellers kan man hurtigt ende med strafrenter, gebyrer, bøder og – i værste fald – et torskegilde (også kaldet audit), hvor samtlige regnskaber bliver endevendt, og du vil blive opkrævet dokumentation for alt.

Hvis du vil undgå denne situation, får du Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard til at varetage såvel virksomhedens løbende bogføring som revisor påtegning af din virksomheds årsregnskab og udfærdigelse af din udvidede selvangivelse – noget, som du kan drage nytte af, hvis du har en enkeltmands virksomhed, eller hvis du som privat person beskæftiger dig med udlejning af ejendomme.

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard har, foruden de erfarne statsautoriserede revisorer, dygtige revisionsassistenter i den faste medarbejderstab, som gerne påtager sig opgaver i forbindelse med bogføring. Til bogføring hører opgaver så som indberetning af moms, lønkørsel og indbetaling af AM bidrag, udstedelse af fakturaer, indberetning af dårlige betalere til inkasso, og selvfølgelig balancering af din virksomheds regnskab. På den måde er du altid sikker på at kunne fremvise et overskueligt og transparent regnskab, hvilket du får glæde af når du for eksempel skal søge om lån i banken.

Find din revisor hos https://no-ellegaard.dk/ 

Hvad skal du være opmærksom på, når du vælger at sælge et dødsbo

Når du oplever et dødsfald i familien eller hos en af de nærmeste, kan det komme som en overraskelse for de fleste. Oveni alle de følelser og den sorg man evt. står i, kan der være mange ting at tage hensyn til. Det kan blandt andet være, hvordan man ønsker at den afdøde skal begraves, hvad der skal stå på gravstenen samt hvornår selve begravelsen skal finde sted. Derudover er der en masse praktisk forbundet med et dødsfald. Det skal blandt andet oplyses at vedkommende er død. Derudover er naturligvis en bolig, der enten skal sælges eller opkøbes samt hvad skal man stille op med alle møbler og inventar i boligen. Her kan du få professionel hjælp til at få vurderet hele dit dødsbo. Det betyder, at du kan få en fair pris for hele dødsboet og dermed ikke skal stå for at flytte alle møblerne og gøre rent efter dig. Der findes i dag professionelle virksomheder, som netop står til rådighed for at vurdere og opkøb af dødsbo. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på, at du vælge den rette til opgaven.

Hvad skal du være opmærksom på, når du vælge en professionel fagmand?

Det er vigtigt at vælge den rette fagmand til at opkøbe dit dødsbo. Det er derfor en fordel at undersøge markedet og indhente et uforpligtende tilbud. Her er det naturligvis gratis, hvorfor du kan overveje om det er den rette pris for at afgive de genstande og inventar fra den afdøde. Du kan også vælge at få lavet en vurdering efter familiemedlemmer og nært pårørende har fået dig ting de måtte ville have fra dødsboet. Ved at vælge en erfaren fagmand, kan du også være sikker på at arbejdet bliver udført med respekt og omtanke for den afdøde. Vi har her fundet en pålidelig og kompetent fagmand der tilbyder opkøb af dødsbo til fair priser.