Misbrugscenter

Få den rette hjælp til afgiftning og afvænning på et misbrugscenter

Få den rette hjælp til afgiftning og afvænning på et misbrugscenter

editorial

Misbrug kan antage mange former. Der findes misbrugere af snart sagt alle substanser, som har potentiale til at skabe afhængighed. De mest kendte – og samtidig allermest udbredte – former for misbrug er alkoholisme, narkomani, og misbrug af læge ordineret medicin, populært kaldet pille misbrug.

Når en person bliver misbruger, er det aldrig efter eget ønske, et misbrug opstår, når man mister kontrollen med forbrug af stoffet, typisk gennem afhængighed og et deraf følgende overforbrug. Alkoholisme er et eksempel på, hvordan et forbrug af et fuldkommen alment accepteret rusmiddel kan føre til et livsfarligt misbrug, som kan lægge mange menneskers tilværelser i ruiner. Og selv om pillemisbrug først inden for de seneste år er kommet i mediernes og i sundheds myndighedernes søgelys, er det meget mere udbredt, end man først skulle tro.

Hvordan opstår et misbrug?

Et misbrug opstår i det øjeblik, et forbrug af en substans kommer ud af kontrol i en grad så man bliver afhængig af pågældende substans for at kunne gennemføre selv de mest simple gøremål. Fraværet af indtag vil føre til slemme abstinenser og delirium, som i sig selv er så forfærdelig og belastende en tilstand, at det afholder de fleste misbruger fra at stoppe.

Et pillemisbrug opstår som regel, når receptpligtig medicin som for eksempel smertestillende, søvn inducerende eller angst dæmpende lægemidler bliver en nødvendighed for patienten. Der vil ved længere tids brug opbygges det, som kaldes tolerans, hvilket betyder, at der skal flere og flere piller til for at opnå den ønskede virkning. Og så skal der professionel behandling til for at få den misbrugsramte tilbage på rette spor.

Hvordan kommer jeg ud af mit misbrug?

Kan du nikke genkendende til ovenstående, og føler du dig fanget i dit alkohol eller medicin forbrug, kan du trygt henvende til til Behandlingscenter Stien. Her kan du få hjælp til afvænning og misbrugsbehandling – læs mere på behandlingscenter-stien.dk