Misbrugscenter

Hvorfor skal jeg gå i behandling på et misbrugscenter?

Hvorfor skal jeg gå i behandling på et misbrugscenter?

editorial

Måske føler du, at du har 100% styr på dit forbrug af alkohol, piller, eller andre substanser. Og måske har du en forestilling om, at du kan stoppe dit forbrug hvornår det skulle være. Men sandheden er desværre sjældent så enkel.

Langt de færreste mennesker kan selv finde ud af at trappe ned på deres forbrug, når først dette har udviklet sig til et afhængigheds baseret misbrug – endsige kvitte et alkohol eller medicin forbrug cold turkey. Det er sværere end som så at holde op. Et misbrug forsvinder ikke af sig selv. Og i mange tilfælde kan det være forbundet med stor helbredsmæssig risiko at standse forbruget fra den ene dag til den anden uden kyndig supervision.

På et misbrugscenter vil du kunne blive assisteret i forbindelse med det, der kaldes afgiftning eller afrusning. I denne proces skal kroppen vænnes af med det afhængigheds skabende stof – det være sig alkohol, receptpligtig medicin, eller måske endda hårdere stoffer som heroin, amfetamin eller kokain.

Det er en kendt sag, at et ophør med stoffer skaber grusomme fysiske og psykiske abstinens symptomer, hvilket er en af grundene til, at det er vanskeligt at holde op, når først man er blevet afhængig. For alkohol abstinenser gælder, at disse ofte er ledsaget af delirium tremens og hårde smerte tilstande i kroppen. Derfor er det nødvendigt med medicinsk og sundheds faglig bistand, når man skal ud af sit misbrug.

Få den rette behandling for misbrug på Behandlingscenter Stien

Hos Behandlingscenter Stien kan du, foruden afrusning og afgiftning, blive tilbudt et behandlings forløb med indkvartering på det berømte misbrugscenter. Her vil du gennemgå behandling og terapi – individuelt og i grupper – som skal gøre dig i stand til at modstå fristelserne, og komme videre med et liv uden misbrug og afhængighed.

Du kan læse mere om tilbuddet på https://behandlingscenter-stien.dk