Misbrugscenter

Få den rette hjælp til afvænning på et misbrugscenter

Få den rette hjælp til afvænning på et misbrugscenter

editorial

Når et menneske bliver ramt af et afhængigheds betinget misbrug, skal der som oftest professionel hjælp til, før han eller hun kan komme tilbage på rette spor. Er du selv i en situation, hvor dit forbrug af medicin, alkohol eller andre afhængigheds skabende stoffer eller aktiviteter har taget overhånd, kan du måske have glæde af behandling på et misbrugscenter.

Hvad kan et ophold på et misbrugscenter gøre for mig?

Selv om det kan virke håbløst, er der håb forude, selv for den mest inkarnerede misbruger. Med et ophold på et misbrugscenter får du ikke alene den fysiske afvænning i form af afgiftning eller afrusning under lægelig supervision. Du får også opfølgende behandling og intensiv terapi, forestået af dygtige terapeuter og behandlere.

Alene det, at du er indlogeret i naturskønne omgivelser langt fra dit normale miljø kan hjælpe dig rigtig meget i forhold til det at opdage en tilværelse uden afhængighed og misbrug. Du bor på eneværelse, men tilbringersammen med et mindre antal misbrugsramte mennesker, som alle hver især har en unik historie at fortælle. Du vil opleve, at du ikke er alene med dit misbrug, din sorg, din angst, og hvad du ellers har med i bagagen. Og dygtige misbrugskonsulenter, som for størstedelens vedkommende selv er tidligere misbrugere, vil stå dig bi dag og nat, når trangen til alkohol, medicin eller andet trækker i dig.

De dygtige og empatiske misbrugskonsulenter kan på alle måder relatere til din situation, da de selv har gennemgået et behandlingsforløb. Derfor vil disse misbrugskonsulenter også fungere som støtte personer efter endt ophold på misbrugscenteret. Langt de fleste misbrugsramte, som har gennemført en misbrugsbehandling på et misbrugscenter, har efterfølgende været i stand til at bygge et liv op uden afhængighed og misbrug. Og dette kan også sagtens ske for dig!

Læs mere om, hvori et ophold på et misbrugscenter består, på behandlingscenter-stien.dk